Day

October 28, 2017

BHETI CLUB ప్రతి నెలా ఆఖరు గురువారం సమావేశము నిర్వహించి కేలండరు ప్రకారం అంశాలు చర్చించి, చిన్నారి వైద్యుల ద్వారా ఇతర పిల్లలకు, తల్లిదండ్రులకు, సమాజానికి అవగహనకల్పించుట జరుగుచున్నది

BHETI CLUB ప్రతి నెలా  ఆఖరు గురువారం సమావేశము నిర్వహించి కేలండరు ప్రకారం అంశాలు చర్చించి, చిన్నారి వైద్యుల ద్వారా  ఇతర పిల్లలకు, తల్లిదండ్రులకు, సమాజానికి  అవగహనకల్పించుట జరుగుచున్నది